Grote Beer: Eersteklas, Imposant, Royaal

Welkom aan boord van
driemastklipper "Grote Beer"

meld u aan voor de nieuwsbrief

Covid19 maatregelen

 
 
1. Van en aan boord gaan 
 ● Spreid   uw   aankomst   met   andere   gasten.   Waarborg   de   1,5   meter   afstand. 
 ● Doe   vooraf   de   gezondheidscheck   om   te   zien   of   er   sprake   is   van   verschijnselen   die   mogelijk op   Corona duiden. Bij aankomst   zullen wij deze check met u herhalen. 
 ● Wij   verzoeken u uw contactgegevens   vast   te   leggen zodat in geval van besmetting aan 
 boord tot 14 dagen na einde van de reis   contactonderzoek door overheidsinstanties kan 
 plaatsvinden. Deze worden daarna vernietigd   (AVG). 
 ● Bij aankomst leggen wij uit welke maatregelen   genomen zijn en hoe u zelf kunne bijdragen aan   een veilige omgeving.   
● De bemanning organiseert van boord gaan passagiers met gepaste afstand. 
 ● Wij zorgen ervoor dat er bij de   ingang(en)   van   het schip een mogelijkheid is om de handen te ontsmetten.   
 
2. Algemene maatregelen, 1,5 meter 
 ● In alle openbare ruimtes van het schip hangt een hygiëne instructie. Houdt u daar aan. 
 ● Houd 1,5 meter afstand (leden uit 1 huishouding uitgezonderd). 
 ● Per algemene ruimte is he  max. aantal gelijktijdig toegestane personen aangeven.   
● Ook zijn waar nodig afstandsmarkeringen aangebracht. 
 ● Wandelroutes definiëren aan boord eenrichtingsverkeer waar mogelijk aangeven met borden of pijlen anders wachtplaatsen aanduiden 
 ● De bemanning maakt  relingen regelmatig en zichtbaar voor gasten schoon. 

 3. Algemene  maatregelen,  hygiëne 
 ● In alle openbare ruimtes van het schip hangt   een hygiëne instructie   
● Bij openbare wastafels en bij openbare toiletten staan pompjes met desinfecterende zeep en papieren handdoeken. 
 ● Er vindt een regelmatige ontsmetting van contactoppervlakken plaats :deurklinken trapleuningen, tafels, relingen, lichtknoppen en andere zaken die veelvuldig door gasten worden aangeraakt. 
 4. Instructies 
 ● Was vaak uw handen wassen met desinfecterende  zeep.  
 ● Vermijd handen schudden en ander fysiek. 
 ● Niezen en hoesten in de elleboog of gebruik   papieren zakdoeken. 
 ● Bij symptomen dient u gelijk van boord te gaan. 
 ● Er wordt contact met u opgenomen indien er binnen 14 dagen een besmetting aan  boord is geconstateerd, contact op te nemen.   
 5. Algemene   maatregelen   catering 
 ● Doe extra schoonmaak rondes in de keuken. 
 ● Er mogen geen buffetten zijn, alles uitgeserveerd per persoon.   
● In de keuken moeten zo min mogelijk mensen zijn.   
● Mensen die in de keuken werken, dragen handschoenen en mondkapjes. 
 ● Glazen, bestek etc. altijd afwassen (in de vaatwasser) met heet water.  
 ● Afhankelijk van de groepsgrootte, eet twee  of   meerdere rondes. 
 ● Houd tussen elke ronde 15 minuten voor schoonmaak en ventilatie. 
 ● Gebruik de volledige ruimte gebruiken en houd een strikte tafelschikking aan om de 1,5 meter te handhaven. 
 ● Gebruik wegwerpserveteten en placemats. 
 ● Gebruik zoveel mogelijk mono-verpakkingen   voor broodbeleg, maar denk ook aan zoutjes etc.   ● Vermijd zoveel mogelijk gebruik van etenswaar waar u met de handen aan moeten zien.  
 6. Ventileren 
 ● Ventileer zo vaak en zoveel mogelijk.   
7. Ten slotte  
 ● Als de 1,5 meter als gevolg van buitengewone   omstandigheden (zoals in geval van EHBO of reanimatie) niet mogelijk is geldt het noodprotocol. 
 ● In geval er bij een ex-opvarende corona is   vastgesteld, zal de GGD bronnenonderzoek  verrichten en vervolgmaatregelen treffen.Iedereen wordt zo snel mogelijk geïnformeerd en  zal  de aanwijzingen van de GGD  opvolgen.

Specialiteiten

Meer specialiteiten